DIFTONGUL

Diftongul este un grup de sunete format dintr-o vocală și o semivocală, alăturate, pronunțate în aceeași silabă: noap-te, plea-că. Nu formez diftong dacă ,,e” sau ,,i” fac parte din grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi și NU SUNT VOCALE!

Exemplu: gean-tă (,,e” formează un singur sunet împreună cu ,,g”), geam-giu (în prima silabă nu există diftong, dar în a doua există, pentru că ,,i” este vocală, sunet accentuat, iar ,,u” semivocală”.

  • Pronumele ea conține diftongul ,,ia”, NU ,,ea”!
  • El, este, eram conțin diftongi după pronunție (iel, ieste, ieram). Acestea se pronunță așa, dar nu se scriu!

Atenție! Pronunțarea cu diftong și despărțirea corespunzătoare a adjectivelor neologice terminate în -uu de tipul !ambiguu [guu pron. guú] (desp. –guu), a adv. !încontinuu și a substantivelor !reziduu (alături de care se păstrează, pe locul al doilea în ordinea preferințelor, variantele cu hiat).

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns