PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL NEGATIV

Pronumele și adjectivul pronominal negativ evocă ființe sau obiecte inexistente. Propozițiile care conțin pronume și adjective pronominale negative au verbul la formă negativă:

 • N-a venit nimeni.

FORME ȘI FLEXIUNI

 1. Nimeni

N = Ac. – nimeni

 • Se referă numai la persoane;
 • Se folosește numai ca pronume;
 • Nu are forme distincte de gen.

Exemplu: Nu vine nimeni./N-am văzut pe nimeni.

G = D – nimănui

Exemplu: Nu e treaba nimănui.

2. Nimic

N = Ac. : nimic

 • Se referă la obiecte;
 • Se folosește numai ca pronume;

Exemplu: N-am mâncat nimic.

3. Niciunul

N = AC. – niciunul (singular, masculin), niciuna (singular, feminin), niciunii (masculin, plural), niciunele (plural, feminin)

 • Se referă atât la persoane, cât și la obiecte;
 • Apare atât ca pronume (N-am văzut pe niciunul), cât și ca adjectiv pronominal (N-am văzut niciun copac).

G = D: niciunuia (masculin, singular), niciuneia (feminin, singular), niciunora (plural, feminin și masculin).

FUNCȚII SINTACTICE

 • Subiect: Nimeni nu lipsește.
 • Nume predicativ: Cartea aceasta nu este a nimănui.
 • Complement direct: N-am văzut nimic/pe nimeni.
 • Complement indirect: N-am dat cadouri nimănui.
 • Complement prepozițional: Nu apelează la niciunul.
 • Circumstanțial de mod: Nu arăt ca niciuna dintre ele.
 • Circumstanțial de loc: Nu m-am dus acasă la nimeni.
 • Circumstanțial de timp: Nu am venit la școală înaintea niciunuia.
 • Atribut: Satul acesta a ajuns pământul nimănui.

Când însoțesc un substantiv la numărul singular cu care se acordă în gen, număr și caz, adjectivele negative au forma:

 1. N = AC.: niciun băiat/nicio fată;
 2. G = D: niciunui băiat/niciunei fete (singular) niciunor (feminin, plural).

Nimeni și nimic nu pot fi adjective pronominale, numai niciunul și niciuna.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns