RELAȚIA DE SUBORDONARE

Relația de subordonare la nivelul frazei se realizează prin joncțiune, marcată prin conjuncții subordonatoare necircumstanțiale (că, să, dacă etc.) sau alte părți de vorbire cu rol de element de relație.

Propozițiile subordonate pot fi introduse prin:

  • Pronume și adjective pronominale relative și nehotărâte (care, cine, ce, oricine, orice, oricât) care îndeplinesc funcția sintactică în propoziția pe care o introduc:

Eexemplu: Nu știa încă 1/ce să facă2/. – ELEMENTUL REGENT „NU ȘTIA”: CE NU ȘTIA?       

P1 – PP; P2 – CD.                                      

Vorbea mult1/cu oricine se întâlnea2/. – ELEMENTUL REGENT „VORBEA”: CU CINE VORBEA?

P1 – PP; P2 – CPrep.                                                     

  • Adverbele relative (unde, când, cum, cât; uneori sunt precedate de prepoziții) au rol de a lega propoziția subordonată de regenta ei.

Exemplu: Ajunge1/când apune soarele2/. – ELEMENTUL REGENT „AJUNGE”: CÂND  AJUNGE?

P1 – PP; P2 – CT.                      

Merge1/până unde l-ai trimis2/. – ELEMENTUL REGENT „MERGE”: PÂNĂ UNDE MERGE?

P1 – PP; P2 – CL.                             

Conjuncțiile subordonatoare apar DOAR ÎN FRAZĂ, spre deosebire de conjuncțiile coordonatoare care pot să apară ATÂT ÎN FRAZĂ, CÂT ȘI ÎN PROPOZIȚIE.

EXEXMPLU:

  • (CONJ. COORD): Vrea1/călătorească2/și se uite la filme cu urși3/.

P1- PP

P2 – PS

P3 – PS

  • (CONJ. SUBORD.): Întreabă jenat1/dacă poate pleca2/. – ELEMENTUL REGENT „ÎNTREABĂ”: CE ÎNTREABĂ?

P1 – PP; P2 – CD                       

LOCUȚIUNILE CONJUNCȚIONALE SUBORDONATOARE: precum că, până să, până ca, în timp ce, cât timp, ca și cum, fără să, din cauză că etc.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns