Bineînțeles sau bine înțeles?

  • BINEÎNȚELES

Bineînțeles că vine și el în excursie.

  • BINE ÎNȚELES

Verbul a fost bine înțeles de elevi.

  • EXPLICAȚIE:

BINEÎNȚELES (= DESIGUR) – ADVERB;

BINE ÎNȚELES (= PRICEPUT BINE) – ADVERB + ADJECTIV.

Anunțuri publicitare