CIRCUMSTANȚIALUL DE CAUZĂ – SUBORDONARE

Se subordonează:

  • Unui verb: Nu s-a mișcat de teamă.
  • Unei locuțiuni verbale: A băgat de seamă din întâmplare.
  • Unei interjecții predicative: Geamul troc! din pricina cutremurului.
  • Unui adjectiv: Era roșu de furie.
Anunțuri publicitare

CIRCUMSTANȚIALUL DE CAUZĂ – DEFINIȚIE

  • Este partea de propoziție care exprimă cauza sau motivul realizării unei acțiuni sau al prezenței unei însușiri.
  • Răspunde la întrebările: Din ce cauză? Din ce pricină? Din ce motiv?
Anunțuri publicitare