COMPLETIVA DIRECTĂ

  • Reprezintă o realizare propozițională a complementului direct.
  • Răspunde la întrebările: pe cine? ce?

Exemplu:

PV                     PV

Știu1/pe cine ai întâlnit2/. (CE ȘTIU?)

P1- PP

P2-CD introdusă prin pronumele relativ „pe cine”

              PV                    PV

Citesc1/ce mi-a indicat mama2/. (CE CITESC?)

P1-PP

P2-CD introdusă prin pronumele relativ „ce”.

Elementele regente:

                                 PV           PV

Un verb predicativ: Știu1/vei veni2/. (CE ȘTIU?)

P1-PP

P2-CD introdusă prin conjuncția subordonatoare „că”

                                     PP                         CD

O locuțiune verbală: A băgat de seamă1/ai lipsit2/. (CE A BĂGAT DE SEAMĂ?)

P1-PP

P2-CD introdusă prin conjuncția subordonatoare „că”

                                                            PP           CD

O interjecție (uite, iată, iaca, iacătă): Uite1/ce a făcut2/! (CE UITE?)

Elemente de relație:

  • Conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare (că, să, dacă (de), ca…să, cum că, precum că, cum de…)

      PV         PV

El speră1/meargă în excursie2/. (CE SPERĂ?)

P1-PP

P2-CD introdusă prin conjuncția subordonatoare „să”

  • Adverbe relative (unde, când, cum, cât, încotro, dincotro)

         PP                           CD

Am uitat1/cum se rezolvă problema2/. (CE AM UITAT?)

  • Pronume și adjective pronominale relative (care, cine, ce, cât, cui)

                     PV             PV

Mihai bănuiește1/cui i-a dat cartea2/. (CE BĂNUIEȘTE MIHAI?)

P1-PP

P2-CD introdusă prin pronumele relativ „cui”

  PV                                 PV

Am văzut1/pe care elev l-a chemat.2/ (CE AM VĂZUT?)

P1-PP

P2-CD introdusă prin adjectiv pronominal relativ „pe care”

  • Pronume și adjective pronominale nehotărâte (orice, oricine, oricât, oricare)

PV                               PV

Îl întreba1/pe oricare îl întâlnea2/. (PE CINE ÎNTREBA?)

P1-PP

P2-CD introdusă prin pronumele nehotărât „pe oricare”

  • Completiva directă stă după propoziția de care depinde, în acest caz nu se desparte prin virgulă.
  • Construim CD utilizând UN VERB TRANZITIV: știu, vorbesc, ascult, mănânc, observ, înțeleg…..

Expansiunea și contragerea

      PP                         CD

Ea preferă1/meargă în drumeție2/.

Ea preferă drumețiile.

           PP                        CD

Elevii au înțeles1/ce a explicat profesorul2/.

Elevii au înțeles explicațiile.

Citesc o carte.

  PP                CD

Citesc1/ce carte vreau2/.

Exerciții:

  1. Identifică propozițiile CD din enunțul de mai jos.

            PV             PV          PV                                  PV

El spune1/a încercat2/rezolve problema3/care a apărut4/.

                CE SPUNE?  CE A ÎNCERCAT?  CARE PROBLEMĂ?

P1-PP

P2-CD introdusă prin conjuncția subordonatoare „că”

P3-CD introdusă prin conjuncția subordonatoare „să”

P4-AT introdusă prin pronumele relativ „care”

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare