PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV

Sunt forme pronominale având categoria persoanei și rolul de a exprima posesia.

FORME ALE POSESIVULUI

Pronumele posesiv poate avea diverse funcții sintactice specifice formelor accentuate ale pronumelor cu categoria persoanei:

 1. CAZUL NOMINATIV:
 • Subiect: Ai mei au venit ieri.
 • Nume predicativ: Caietul este al meu.

2. CAZUL ACUZATIV:

 • Complement direct: I-am văzut pe ai tăi la film.
 • Complement prepozițional: S-a gândit întotdeauna la ai săi.
 • Circumstanțial de loc: Mi-am făcut loc lângă ai mei.
 • Circumstanțial de mod: Citesc ca ai tăi.
 • Circumstanțial de scop: S-a sacrificat pentru ai săi.
 • Atribut: Caietul de la ai săi a fost frumos.

3. CAZUL GENITIV:

 • Circumstanțial de timp: Am ajuns la școală înaintea alor săi.
 • Circumstanțial de loc: Telefonul a căzut în fața alor tăi.
 • Atribut: Casa alor tăi este foarte frumoasă.

Adjectivul pronominal posesiv îndeplinește funcția sintactică de atribut adjectival. El se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe care-l determină.

 • Telefonul meu este frumos.

Nu confundați pronumele posesiv cu adjectivul pronominal posesiv:

 • Creionul meu scrie bine. (meu – adjectiv pronominal posesiv)
 • Creionul alor săi scrie bine. (alor săi – pronume posesiv, creionul = caz nominativ, iar alor săi = caz genitiv).

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare