TEXTUL LIRIC

STRUCTURI TEXTUALE

 • Versificația sau prozodia se ocupă cu regulile de construcție a poeziei.
 • Măsura – reprezintă numărul de silabe dintr-un vers; poate fi constantă sau poate varia.

Strofa – este o grupare de versuri.

Tipuri de strofe mai des întâlnite: distihul (2 versuri), terțină (3 versuri), catrenul (4 versuri), cvinet (5 versuri)

 • Rima – constă în potrivirea sunetelor de la sfârșitul versului, începând cu ultima vocală accentuată.

Tipuri de rimă:

a) împerecheată (aabb) – primul vers rimează cu al doilea și al treilea cu al patrulea.

,,Şi cum scoboară noaptea, al’dată aştepta,
Îmi pare veche luna — şi steaua ce se-ara,
Ca un parete de-arme, cu care-aş fi vânat.
Şi fără glas, cu luna, şi noi ne-am ridicat.” (Tudor Arghezi, Toamna)

b) încrucișată (abab) – primul vers rimează cu al treilea și al doilea cu al patrulea

,,Când amintirile-n trecut
Încearcă să mă cheme,
Pe drumul lung şi cunoscut
Mai trec din vreme-n vreme.” (Mihai Eminescu, Amintirile)

c) îmbrățișată (abba) – primul vers rimează cu al patrulea și al doilea cu al treilea

,,Afară-i toamnă, frunza ‘mprăştia,
Iar vântul svârlă ‘n geamuri grele picuri;
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri
Şi într’un ceas gândeşti la viaţa toa.” (Mihai Eminescu, Afară-i toamnă)

d) monorimă (aaaa)

,,Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândurele,
Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.” (Mihai Eminescu, Ce te legeni…)

Există și rimă imperfectă (când se potrivesc numai vocalele accentuate de la sfârșitul versului, consoanele fiind diferite (creștet-veșted) sau semirimă (abcb).

FIGURI DE STIL (CELE MAI IMPORTANTE)

 • Epitetul – figură de stil care constă în determinarea unui substantiv sau verb prin cuvinte ce evidențiază însușiri deosebite ale obiectului sau ale acțiunii; epitetul poate fi exprimat printr-un adjectiv, adverb sau substantiv.

Exemplu: „ceața sură”

 • Personificarea – este figura de stil care atribuie însușiri unor ființe necuvântătoare, unor lucruri, unor fenomene ale naturii.

Exemplu: „norii plâng”, ,,soarele râde”.

 • Comparația – este figura de stil prin care se exprimă un raport de asemănare între două persoane, obiecte sau acțiuni.

Exemplu: ,,șovăitor ca robul”

 • Antiteza – figură de stil care constă în opoziția dintre două cuvinte, fapte, personaje, idei, situații.

Exemplu:

„Ea un înger ce se roagă – El un demon ce visează;

Ea o inimă de aur – El un suflet apostat.” (M. Eminescu)

 • Hiperbola – Figură de stil care constă în exagerarea dimensiunilor, efectului unui fapt, importanței unui personaj. (sursa: DEX)

Exemplu:

„Fețișoara lui,

Spuma laptelui” (Miorița)

 • Metafora – figură de stil rezultată dintr-o comparație subînțeleasă prin substituirea cuvântului obiect de comparație cu cuvântul-imagine. (sursa: DEX)

Exemplu: ”Nimic nu iese dintr-un dram de creieri. (M. Eminescu – Ureche)

Prin care trece albă regina nopții moartă.” (M. Eminescu – Melancolie)

 • Enumerație – figură de stil care constă în înșiruirea unor argumente, fapte etc. privitoare la aceeași împrejurare sau temă. (sursa: DEX)

Exemplu: ,,Ah, sufletu-mi va vibra, răsfrânt,
În lacrimă, în sunet, în cuvânt.
” (M. Sorescu – Ah, Puntea…)

IMAGINI ARTISTICE:

a) imagini vizuale – sunt acele imagini care se adresează văzului.

Exemplu: ,,Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;” (Mihai Eminescu, Lacul)

b) imagini auditive – sunt acele imagini care se adresează auzului.

Exemplu: ,,Și scârțâiau coroanele de plumb.” (George Bacovia, Plumb)

c) imagini olfactive – sunt acele imagini care se adresează mirosului.

Exemplu: ,,Primăvară..
O pictură parfumată cu vibrări de violet.” (George Bacovia, Nervi de primăvară)

TRĂSĂTURI TEXTUL LIRIC

 • sunt transmise sentimente, emoții, gânduri;
 • eul liric utilizează confesiunea;
 • prezența mărcilor lexico-gramaticale specifice subiectivității (verbe, pronume, adjective pronominale la personale I și a II-a, singular și plural);
 • modurile de expunere sunt monologul și descrierea;
 • prezența figurilor de stil și a imaginilor artistice cu ajutorul cărora se remarcă expresivitatea.

Articolul poate cuprinde și informații din cărtea: Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei.

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns