Dat fiind că, în cazul că, pe lângă faptul că, cu condiţia să

Reclame

Grupările precum dat dat fiindcă, în cazul că, pe lângă faptul că, cu condiţia să nu sunt locuţiuni conjuncţionale, părţile lor fiind analizabile. În: Dat fiind că ai întârziat, am intrat la film, dat fiind este o construcție pasivă la gerunziu, cu funcția de circumstanțial de cauză, iar că ai întârziat este o propoziție subordonată.

În exemple precum: Vin, cu condiția să fii acasă, gruparea cu condiția să este analizabilă în prepoziție + substantiv articulat (având împreună funcția de circumstanțial condițional) și conjuncția , care introduce o prepoziție atributivă având ca regent substantivul articulat condiția. Faptul că gruparea nu funcționează ca o locuțiune este dovedit și de capacitatea substantivului de a varia în număr (Vin, cu unele condiții) sau de a avea termeni subordonați (Vin, cu condiția unică să…).

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Editura Univers Enciclopedic

Reclame

Din punct de vedere vs. Din punctul de vedere

Reclame

Din punct(ul) de vedere este o grupare care nu a devenit încă o locuțiune prepozițională, deoarece substantivul punctul din componența sa poate varia în număr și poate avea cuvinte subordonate: din mai multe puncte de vedere, din acest punct de vedere. Gruparea se folosește corect astfel:

 • din punct de vedere se combină cu adjective:

Din punct de vedere economic, stăm rău.

A fost o greșeală din punct de vedere strategic.

 • din punctul de vedere se combină cu genitive:

Din punctul de vedere al economiei, stăm rău. (nu din punct de vedere al economiei)

A fost o greșeală din punctul de vedere al strategiei.

Sunt greșite formulările de tipul din punct de vedere consum, folosite în loc de din punctul de vedere al consumului.

Sursa: Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic

Folosirea prepoziţiei ,,pe” în locul altor prepoziții

Reclame

Este greşită folosirea prepoziţiei pe în locul altor prepoziții, frecventă în exprimarea de azi:

Suntem pe telefon cu doamna X; corect: la telefon;

Problema nu este numai pe București; corect: în București;

Se discută pe niște informații false; corect: pe baza unor informații

Adverbe discursive (locuțiuni adverbiale: de fapt, de altfel, în primul rând, în al doilea rând)

Reclame

Atenţie la tipul de greşeală constând în neexprimarea perechii corelative în cazul locuțiunilor cu structură corelativă. Odată folosite locuțiunile pe de o parte, în primul rând, este necesară și apariția perechii corelative pentru fiecare (pe de o parte,…pe de altă parte; în primul rând, … în al doilea rând; în cazul ultimei locuțiuni, este posibilă o structurare mai detaliată, cu mai multe argumente enunțate: în al doilea rând, în al treilea rând,…, în ultimul rând).

Sursa: Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic

Înainte-mi, împotrivă-mi vs. înaintea-mi, împotriva-mi

Reclame

Atenție la paralelismul dintre construcțiile ,,nearticulate” (înainte-mi, împortivă-mi) și cele ,,articulate” (înaintea-mi, împotriva-mi), cu interpretare diferită: primele au un regent adverbial, iar ultimele apar după o prepoziție. Argumentul care duce la această interpretare este paralelismul dintre: Îmi stă împotrivă și împotrivă-mi, Mi-a ieșit înainte și înainte-mi, construcții evidențiind autonomia formei ,,nearticulate” (posibilitatea de a apărea singură, fără complement), or, autonomia caracterizează clasa verbului. În schimb, forma ,,articulată” nu poate apărea singură.

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Editura Univers Enciclopedic

Rezultatele cel mai recent publicate sau cele mai recent publicate?

Reclame

Spre deosebire de adjectiv, în cazul adverbului, marca cel a superlativului relativ este invariabilă (Copiii răspund cel mai bine, și nu cei mai bine; rezultatele cel mai recent publicate, și nu cele mai recent publicate).

Atenție la deosebirea dintre: rezultatele cel mai recent publicate (cu cel invariabil) și rezultatele cele mai recent (cu cel variabil). De observat diferența dintre formă și, implicit, de parte de vorbire: în primul exemplu, recent este adverb, în timp ce în al doilea, recente este adjectiv.

Aş mai dori ceva sau mai aş dori ceva?

Reclame

Atenţie la aşezarea cliticului adverbial mai, în raport cu formele verbale (construite cu auxiliar).

Sunt corecte construcțiile: Aș mai dori ceva, A mai venit o dată.

Sunt incorecte construcțiile: Mai aș dori ceva, Mai a venit o dată.

Regula cere așezarea adverbului mai în imediata vecinătate a verbului lexical.

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Editura Univers Enciclopedic

Câteva zeci sau câţiva zeci de metri?

Reclame

Cuvintele zeci, sută-sute, mie-mii sunt substantive pentru că exprimă ,,o mulțime”, și nu un număr; sunt cuvinte variabile, se pot articula, au gen fix (feminin) și două forme de număr (singular și plural).

Așadar, sunt corecte construcțiile câteva zeci de metri, cele câteva zeci de metri.

Sunt greșite construcțiile câțiva zeci de metri, cei câțiva zeci de oameni, în care nu se face acordul cu regentul, care este substantivul zeci/sute.

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Coordonator: Gabriela Pană Dindelegan

Domnule Președinte sau Domnule președinte?

Vom scrie cu majuscule întotodeauna termenii de adresare în corespondență (scrisori, cereri etc.): Domnule Director, Domnule Președinte.

Reclame

TOP 15 PLEONASME

 1. M-am întors înapoi.
 2. Vă rugăm să avansați înainte.
 3. Coboară jos!
 4. moș bătrîn
 5. a dăinui permanent
 6. contrabandă ilegală
 7. același numitor comun
 8. atac agresiv
 9. hepatită la ficat
 10. antică și de demult
 11. mijloacele mass-media (sau mijloacele media)
 12. decît numai
 13. dar însă
 14. migrenă de cap
 15. caligrafie frumoasă
Reclame