Linvistică sau lingvistică?

Trebuie să știm faptul că singura formă corectă pe care o vom folosi este ,,lingvistică” (NU: linvistică).

Reclame

TEST GRILĂ – Litera X. Despărţirea în silabe

 1. Indicaţi seria în care litera x se pronunţă cs:

a) exil, exfoliere, explicație, expresie; b) extracție, executiv, exploatare, explicit; c) exercițiu, examen, exemplu, exulta; d) explicație, exonera, excepție, excavator.

2. Indicați seria în care litera x notează grupul cs:

a) examen, fix, convex; b) explicație, mixt, exercițiu; c) onix, exil, fixare; d) axă, pix, prolix.

3. Numărul de litere și de sunete din cuvântul auxiliar este:

a) 8 litere, 9 sunete; b) 8 litere, 8 sunete; c) 8 litere, 10 sunete; d) 9 litere, 8 sunete.

4. Indicați seria în care sunetul x se pronunță gz, având în vedere pronunțarea corectă a cuvintelor:

a) excursie, exmatriculat, excedentar, exact; b) examen, exercițiu, exulta, exil; c) anxios, axilă, axă, exotic; d) vexat, parataxă, maxilar, executa.

5. Indicați seria în care sunetul x se pronunță cs, având în vedere pronunțarea corectă a cuvintelor:

a) exil, exercițiu, examen, axa; b) extras, excursie, explorare, expresie; c) extaz, exaltare, extenuat, extensie; c) excava, exuberanță, maxim, executive.

6. Alegeți seria în care cuvintele sunt despărțite corect în silabe:

a) ca-fe-gioai-că, via-ță, jert-fă, a-tlas; b) ca-fe-gi-oai-că, vi-a-ță, jer-tfă, a-tlas; c) ca-fe-gioai-că, vi-a-ță, jert-fă, a-tlas; d) ca-fe-gioai-că, via-ță, jer-tfă, at-las.

7. Există trei silabe în cuvântul:

a) oboseală; b) greoi; c) geometrie; d) alcool.

8. Noul DOOM acceptă următoarele despărțiri în silabe:

a) subli-ni-a / sub-li-ni-a, tra-nsfug / trans-fug, mono-cu-lar / mon-o-cu-lar; b) su-bli-ni-a / sub-li-ni-a, tran-sfug / trans-fug, mo-no-cu-lar / mon-o-cu-lar; c) su-bli-nia / sub-li-ni-a, tran-sfug / trans-fug, mo-no-cu-lar / mon-o-cular; d) su-blini-a / sub-li-ni-a, tran-sfug / tra-ns-fug, mo-no-cu-lar / mono-cular.

9. Conține doar cuvinte monosilabice seria:

a) diar, cal, ac, dori; b) stop, crește, câmp, coli; c) cerb, nouă, dens, acru; d) nici, gram, câți, stol.

10. Cuvântul despărțit corect în silabe este:

a) in-o-rog; b) di-sco-gra-fic; c) somp-tu-os; d) de-linc-vent.

Reclame

Răspunsuri corecte:

 1. d)
 2. d)
 3. a)
 4. b)
 5. b)
 6. a)
 7. d)
 8. b)
 9. d)
 10. c)

Sursa: Limba Română – Teste grilă pentru admiterea la Academia de poliție și la școlile postliceale de poliție și de jandarmi.

TEST GRILĂ – DIFTONG. TRIFTONG. HIAT

 1. Conțin diftongi toate cuvintele din seria:

a) mescioară, trăgeau, ghiocei; b) genunchieră, troiță, fief; d) îndeajuns, ianuarie, chei; d) geam, templier, somieră.

2. Există vocale în hiat în toate cuvintele din seria:

a) farfurie, aeroport, areopag, fereastră; b) ianuarie, ideologie, material, evoluție; c) meteorolog, momâie, ploaie, deontologie; d) cioban, denotație, fotografie, diurn.

3. În cuvântul ploaie există:

a) un triftong; b) doi diftongi; c) un hiat; d) doi diftongi și un hiat.

4. Nu conține diftongi cuvântul:

a) mescioară; b) pleacă; c) plouă; d) chiar.

5. Apar triftongi în toată seria următoare de cuvinte:

a) vedeai, ei, lăcrămioară; b) chinuiai, subsuoară, vioară; c) tăieței, vegheau, leoarcă; d) seu, duelează, inimioară.

6. Cuvântul fiindcă are în structură:

a) un diftong; b) un hiat; c) un triftong

7. Triftongii sunt formați din:

a) trei vocale; b) o vocală + o consoană + o vocală; c) o semivocală + o semivocală + o semivocală; d) o semivocală + o vocală + o semivocală.

8. Un diftong este alcătuit din:

a) două vocale alăturate pronunțate într-o silabă; b) o vocală și o semivocală alăturate și pronunțate într-o silabă; c) două vocale alăturate și pronunțate în silabe diferite; d) două semivocale alăturate și pronunțate într-o silabă.

9. Hiatul reprezintă distribuția în silabe diferite a grupului de sunete format din:

a) vocală + consoană; b) vocală + vocală; c) vocală + semivocală; d) semivocală + semivocală.

10. În cuvântul creioane există:

a) 1 diftong și un triftong; b) un triftong; c) un diftong; d) un hiat.

Reclame

Răspunsurile corecte:

 1. a)
 2. b)
 3. b)
 4. d)
 5. a)
 6. b)
 7. d)
 8. b)
 9. b)
 10. b)

Sursa: Limba Română – Teste grilă pentru admiterea la Academia de poliție și la școlile postliceale de poliție și de jandarmi.