PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL RELATIV

Pronumele relativ face legătura, în cadrul frazei, între o propoziție subordonată și regenta ei.

 • Relative simple: care, cine, ce, cât/câtă/câți/câte
 • Relative compuse: ceea ce (doar pronume): Am cumpărat ceea ce mi-am dorit.
 • Locuțiune adjectivală relativă: ce fel de: Am observat ce fel de alegeri face el.

 1. CARE (Nominativ/Acuzativ)
 • Pronume: Care trece linia de finiș1/câștigă concursul2/!
 • Adjectivul pronominal relativ: Care fată trece linia de finiș câștigă concursul.

2. Cărui(a), cărei(a), căror(a) (GENITIV – DATIV)

 • Pronume: Nu știu căruia să-i vorbesc.
 • Adjectiv pronominal relativ: Nu știu cărui băiat să-i vorbesc.

3. Cine (se folosește doar ca pronume)

 • N/Ac: A venit cine a vrut.

4. Ce

 • Pronume: Am cumpărat ce mi s-a recomandat.
 • Adjectiv pronominal relativ: Am cumpărat ce manual mi s-a recomandat.

5. Cât/câtă/câți/câte

 • A văzut1/(propoziție principală) câte a dorit2/. (P2 – propoziție secundară subordonată).
 • Adjectiv pronominal relativ: A văzut câte filme a dorit.

Funcțiile sintactice

 • Subiect: Băiatul1/care citește2/este George1/.
 • Nume predicativ: M-a uimit1/ce a ajuns Dan2/.
 • Complement direct: A înțeles1/ce zicea el2/.
 • Complement prepozițional: Prientenul1/despre care vorbești2/nu m-a sunat1/.
 • Circumstanțial de loc: Locul1/spre care mă îndrept2/este aproape1/.
 • Circumstanțial de timp: Ora1/după care va veni2/este zece1/.
 • Complement indirect (Dativ): Persoana1/căreia îi povestesc întâmplarea2/m-a înțeles1/.
 • Atribut pronominal genitival (Genitiv): Întâmplarea1/al cărei sens nu-l înțelege2/ se va lămuri1/.
 • Atribut adjectival (Adjectiv pronominal relativ): Ea a cules1/ce floare i-a plăcut2/.
 • Circumstanțial de cauză: Nu știu1/de ce nu vorbești cu mine2/.
 • Circumstanțial de scop: Scopul1/pentru care investești2/este1/să faci profit3/.
 • Complement de agent: Nu știu1/de cine a fost hărțuită2/.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare