PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL INTEROGATIV

Pronumele și adjectivul pronominal interogativ se folosește pentru a construi întrebările parțiale, având rolul de a înlocui cuvântul sau cuvintele așteptate ca răspuns la întrebare:

 • Cine a venit ieri la cinematograf? (Andreea)

FORME ȘI FLEXIUNI

 1. Care

N=Ac – care

a) Pronume: Care dintre noi a greșit?

b) Adjectiv pronominal: Care băiat a răspuns bine?

G=D – cărui(a) (masculin, singular); cărei(a) (feminin, singular); căror(a) (masculin și feminin, plural).

a) Pronume: Căruia i-ai răspuns?

b) Adjectiv pronominal: Cărui băiat i-ai răspuns?/Rochiile căruia le doriți?

2. Ce

N=AC – ce

a) Pronume: Ce a greșit în rezolvare?

b) Adjectiv pronominal: Ce băiat a răspuns?

NU are forme pentru G/D.

3. Cât

N=AC – Cât (masculin, singular), câtă (feminin, singular), câți (masculin, plural), câte (feminin, plural)

a) Pronume: Câți au participat la concurs?

b) Adjectiv pronominal: Câtă pâine ai mâncat?

G = AC – câtor(a)

Cărțile câtora nu sunt bune?

 • GENITIV = poate apărea și a + acuzativ = Caietele a câți elevi nu au ajuns?
 • DATIV = poate apărea și la + acuzativ = La câți dintre elevi le-ai dat note?

4. Cine/Cui

N=AC – Cine

Cine a venit? Pe cine ai văzut?

G = D – Cui

Cui i-ai spus? Al cui e paltonul?

5. Al câtelea

N = AC: al câtelea (masculin), a câta (feminin)

A câta a ieșit la concurs?

FUNCȚII SINTACTICE:

 • Subiect: Cine a venit?
 • Nume predicativ: Ce este colegul tău?
 • Complement direct: Ce să-ți dau?
 • Complement indirect: Cui i-ai oferit prăjituri?
 • Complement prepozițional: La cine te gândeai mai devreme?
 • Complement de agent: De cine ai fost îndrumat în găsirea locului de muncă?
 • Circumstanțial de loc: La cine mergi mâine?
 • Circumstanțial de timp: După cine ai venit afară?
 • Circumstanțial de mod: Precum cine ai acționat?

Când însoțește un substantiv și se acordă în gen, număr și caz, pronumele interogativ are valoare de adjectiv pronominal, iar funcția sintactică va fi de ATRIBUT ADJECTIVAL.

 • Ce citești? (pronume interogativ)
 • Ce carte citești? (adjectiv pronominal interogativ)

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare

PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL RELATIV

Pronumele relativ face legătura, în cadrul frazei, între o propoziție subordonată și regenta ei.

 • Relative simple: care, cine, ce, cât/câtă/câți/câte
 • Relative compuse: ceea ce (doar pronume): Am cumpărat ceea ce mi-am dorit.
 • Locuțiune adjectivală relativă: ce fel de: Am observat ce fel de alegeri face el.

 1. CARE (Nominativ/Acuzativ)
 • Pronume: Care trece linia de finiș1/câștigă concursul2/!
 • Adjectivul pronominal relativ: Care fată trece linia de finiș câștigă concursul.

2. Cărui(a), cărei(a), căror(a) (GENITIV – DATIV)

 • Pronume: Nu știu căruia să-i vorbesc.
 • Adjectiv pronominal relativ: Nu știu cărui băiat să-i vorbesc.

3. Cine (se folosește doar ca pronume)

 • N/Ac: A venit cine a vrut.

4. Ce

 • Pronume: Am cumpărat ce mi s-a recomandat.
 • Adjectiv pronominal relativ: Am cumpărat ce manual mi s-a recomandat.

5. Cât/câtă/câți/câte

 • A văzut1/(propoziție principală) câte a dorit2/. (P2 – propoziție secundară subordonată).
 • Adjectiv pronominal relativ: A văzut câte filme a dorit.

Funcțiile sintactice

 • Subiect: Băiatul1/care citește2/este George1/.
 • Nume predicativ: M-a uimit1/ce a ajuns Dan2/.
 • Complement direct: A înțeles1/ce zicea el2/.
 • Complement prepozițional: Prientenul1/despre care vorbești2/nu m-a sunat1/.
 • Circumstanțial de loc: Locul1/spre care mă îndrept2/este aproape1/.
 • Circumstanțial de timp: Ora1/după care va veni2/este zece1/.
 • Complement indirect (Dativ): Persoana1/căreia îi povestesc întâmplarea2/m-a înțeles1/.
 • Atribut pronominal genitival (Genitiv): Întâmplarea1/al cărei sens nu-l înțelege2/ se va lămuri1/.
 • Atribut adjectival (Adjectiv pronominal relativ): Ea a cules1/ce floare i-a plăcut2/.
 • Circumstanțial de cauză: Nu știu1/de ce nu vorbești cu mine2/.
 • Circumstanțial de scop: Scopul1/pentru care investești2/este1/să faci profit3/.
 • Complement de agent: Nu știu1/de cine a fost hărțuită2/.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare